Na úvod
O nás
Domov pre seniorov
Požičiavanie zdrav. pomôcok
Ako nám pomôcť ?
Fotogaléria

 

Svetlo n.o.
Františkánska 2
917 01 Trnava
riaditeľ n.o.
Mgr. Klaudia Fridrichová
0903 450 944

vedúca sestra
Božena Brliťová
0911 329 740

opatrovaťeľky
ošetrovňa - denná miestnosť
0904 984 549

soc. pracovník
Mgr. Patrik Hyža
0904 436 969

e-mail
svetlo.no@gmail.com
facebook
Sledujte nás aj na FB stránke Patrik Svetlo
číslo účtu
SK9611110000001450739018
UniCredit Bank
 
 
 
Požičiavanie zdravotníckych pomôcok
 
Hygienické a zdravotnícke pomôcky požičiavame každému odkázanému – starému, chorému v domácom ošetrení, po úraze …, ktorý ich potrebuje. K zapožičaniu nie je potrebné žiadne odporúčanie lekára. Pri preberaní pomôcky sa spíše nájomná zmluva, v ktorej sú uvedené všetky podmienky týkajúce sa požičania, užívania a vrátenia pomôcky. Za požičanie sa platí symbolický týždenný poplatok (suma závisí od druhu pomôcky a jej nadobúdacej hodnoty). Taktiež sa pri prevzatí pomôcky platí záloha, ktorá sa po vrátení pomôcky v dobrom stave vráti späť užívateľovi.

Finančné prostriedky na zakúpenie pomôcok sme získali z grantov mesta Trnava, TTSK, SHR a na benefičných akciách.
 
Pomôcky sa vydávajú v dňoch:
 
pondelok   15:00 - 17:00 hod.
streda       15:00 - 17:00 hod.
 
Adresa:
 
SVETLO n.o.
Františkánska 2
917 01 TRNAVA
 
Telefón:
 
0904 436 969
0911 329 740
 
E-mail::
 
svetlo.no@gmail.com
 
Podrobnejšie informácie získate v kancelárii SVETLO n.o.
 
Cenník »
FOTOGALÉRIA »
 
Copyright © 2007-2021 SVETLO n.o.