Na úvod
O nás
Domov pre seniorov
Požičiavanie zdrav. pomôcok
Ako nám pomôcť ?
Fotogaléria

 

Svetlo n.o.
Františkánska 2
917 01 Trnava
riaditeľ n.o.
Ing. Okšová Viktória
telefón
033/554 54 33
0903 450 944
0904 436 969
e-mail
svetlo.no@gmail.com
číslo účtu
SK9611110000001450739018
UniCredit Bank
 
 
 
Darujte 2%
 
Vážení podporovatelia neziskovej organizácie SVETLO n.o.
so sociálnym cítením,

rozhodnite a darujte svoje 2%

z už odvedenej dane za minulý rok našej neziskovej organizácii.

Všetkým našim darcom 2% z odvedenej dane zo srdca ďakujeme.
 
SVETLO n.o. využije takto získané prostriedky na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti.
 
Tlačivá, ktoré treba vyplniť a priniesť na našu kanceláriu, prípadne doručiť na daňový úrad:
 
TLAČIVO »
 
Naše údaje, ktoré sú potrebné pre darcov 2%, ktorí podávajú daňové priznanie
 
Obchodné meno alebo názov: SVETLO n.o.
Sídlo: Františkánska 2, 917 01 TRNAVA
Právna forma: Nezisková organizácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 36084484
 
 
Copyright © 2007-2016 SVETLO n.o.