Na úvod
O nás
Domov pre seniorov
Požičiavanie zdrav. pomôcok
Ako nám pomôcť ?
Fotogaléria

 

Svetlo n.o.
Františkánska 2
917 01 Trnava
riaditeľ n.o.
Ing. Okšová Viktória
telefón
033/554 54 33
0903 450 944
0904 436 969
e-mail
svetlo.no@gmail.com
číslo účtu
SK9611110000001450739018
UniCredit Bank
 
 
 
O nás
 
Nezisková organizácia SVETLO n.o. so sídlom: Františkánska 2, 917 01 Trnava vznikla dňa 24. 10. 2004 na základe rozhodnutia Krajského úradu v Trnave podľa ustanovenia §9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení.


Hlavným cieľom SVETLO n.o. je najmä:
  • poskytovať pobytovú sociálnu službu osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb SVETLO – Domov pre seniorov s dôrazom na kvalitu poskytovaných služieb
  • požičiavať potrebné zdravotnícke a hygienické pomôcky osobám odkázaným na túto službu v domácom prostredí
Orgánmi neziskovej organizácie SVETLO n.o. sú:
  • správna rada
  • dozorná rada
  • riaditeľ
 
Copyright © 2007-2016 SVETLO n.o.