Na úvod
O nás
Domov pre seniorov
Požičiavanie zdrav. pomôcok
Ako nám pomôcť ?
Fotogaléria

 

Svetlo n.o.
Františkánska 2
917 01 Trnava
riaditeľ n.o.
Adrian Thám
0903 450 944

vedúca sestra
Božena Brliťová
0911 329 740

opatrovaťeľky
ošetrovňa - denná miestnosť
0904 984 549

soc. pracovník
Mgr. Patrik Hyža
0904 436 969

e-mail
svetlo.no@gmail.com
facebook
Sledujte nás aj na FB stránke Patrik Svetlo
číslo účtu
IBAN SK34 0900 0000 0051 8362 3616
Slovenská sporiteľňa
 
 

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí si na nás spomenuli pri 2% za daň za rok 2022.

 
 
O nás
 
Nezisková organizácia SVETLO n.o. so sídlom: Františkánska 2, 917 01 Trnava vznikla dňa 24. 10. 2004 na základe rozhodnutia Krajského úradu v Trnave podľa ustanovenia §9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení.


Hlavným cieľom SVETLO n.o. je najmä:
  • poskytovať pobytovú sociálnu službu osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb SVETLO – Domov pre seniorov s dôrazom na kvalitu poskytovaných služieb
  • požičiavať potrebné zdravotnícke a hygienické pomôcky osobám odkázaným na túto službu v domácom prostredí
Orgánmi neziskovej organizácie SVETLO n.o. sú:
  • správna rada
  • dozorná rada
  • riaditeľ
 
Všetkým známym i neznámym darcom finančných i materiálnych prostriedkov v roku 2019 patrí naša úprimná vďaka.
 
Copyright © 2007-2022 SVETLO n.o.