Na úvod
O nás
Domov pre seniorov
Požičiavanie zdrav. pomôcok
Ako nám pomôcť ?
Fotogaléria

 

Domov pre seniorov

 

» Domov seniorov
» Poskytovanie služieb
» Prečo práve k nám
» Žiadosť o prijatie
» Cenník služieb
 
 
 
Svetlo n.o.
Františkánska 2
917 01 Trnava
riaditeľ n.o.
Ing. Okšová Viktória
telefón
033/554 54 33
0903 450 944
0904 436 969
e-mail
svetlo.no@gmail.com
číslo účtu
SK9611110000001450739018
UniCredit Bank
 
 
 
Žiadosť o prijatie
 
Občanovi sa rozsah poskytovania sociálnej služby v Domove pre seniorov určí podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.


ŽIADOSŤ »
 
 
Copyright © 2007-2016 SVETLO n.o.