Na úvod
O nás
Domov pre seniorov
Požičiavanie zdrav. pomôcok
Ako nám pomôcť ?
Fotogaléria

 

Domov pre seniorov

 

» Domov seniorov
» Poskytovanie služieb
» Prečo práve k nám
» Žiadosť o prijatie
» Cenník služieb
 
 
 
Svetlo n.o.
Františkánska 2
917 01 Trnava
riaditeľ n.o.
Ing. Okšová Viktória
telefón
033/554 54 33
0903 450 944
0904 436 969
e-mail
svetlo.no@gmail.com
číslo účtu
SK9611110000001450739018
UniCredit Bank
 
 
 
Prečo práve k nám
 
  • Poskytujeme pobytovú sociálnu službu s dôrazom na dôstojné prežitie jesene života.
  • Zariadenie sa nachádza priamo v historickom centre mesta Trnava, v zrekonštruovaných priestoroch historickej budovy františkánskeho kláštora, v tichom a príjemnom prostredí s dobrou dopravnou dostupnosťou.
  • Služby sú poskytované v priestoroch upravených podľa dnešných vyšších štandardov s ohľadom na maximálnu spokojnosť klientov.
  • U nás je samozrejmosťou kvalifikovaná starostlivosť s prihliadnutím na osobné potreby jednotlivých klientov.
  • Celý objekt vrátane vstupných priestorov je riešený bezbariérovo s možnosťou využívania výťahu.
  • Vo voľnom čase sa môžu klienti zúčastniť organizovaných aktivít.
  • Pre potreby veriacich je k dispozícii kaplnka a duchovná služba.

Hlavný cieľ zamestnancov zariadenia sociálnych služieb = spokojný klient, ale aj jeho príbuzní


Snahou všetkých je zaistiť prijímateľom sociálnych služieb nielen kvalitnú odbornú starostlivosť, ale postarať sa aj o zmysluplné využitie času a prežívať s nimi ich malé radosti, ale aj starosti. U staršieho človeka je dôležité nájsť si čas vypočuť ho, porozprávať sa s ním a spolu s ním prežívať jeho bôle i radosti. Takto získané informácie je často možné využiť pri sociálnej terapii a sociálnej rehabilitácii, ktorá sa robí v spolupráci so sociálnym pracovníkom. Osobné sprevádzanie  – to je pre staršieho a chorého človeka podstatné.
 
 
Copyright © 2007-2016 SVETLO n.o.