Na úvod
O nás
Domov pre seniorov
Požičiavanie zdrav. pomôcok
Ako nám pomôcť ?
Fotogaléria

 

Domov pre seniorov

 

» Domov seniorov
» Poskytovanie služieb
» Prečo práve k nám
» Žiadosť o prijatie
» Cenník služieb
 
 
 
Svetlo n.o.
Františkánska 2
917 01 Trnava
riaditeľ n.o.
Ing. Okšová Viktória
telefón
033/554 54 33
0903 450 944
0904 436 969
e-mail
svetlo.no@gmail.com
číslo účtu
SK9611110000001450739018
UniCredit Bank
 
 
 
Poskytovanie služieb
 

Zariadenie pre seniorov (ZPS)
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba na dobu neurčitú fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo potrebuje poskytovanie tejto sociálnej služby z iných dôvodov.
Celková kapacita je 24 miest.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytovať opatrovateľskú službu v domácom prostredí.
Celková kapacita sú 3 miesta.

Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní v jedno- a dvojlôžkových izbách. Všetky izby sú vybavené potrebným nábytkom a umývadlom. V prípade záujmu majú klienti právo priniesť si z domova vlastné zariadenie a umiestniť si v izbe predmety, ktoré sú im blízke, napr. obrazy, drobný nábytok a pod.

Tri 2-lôžkové izby a tri 1-lôžkové izby majú vlastnú kúpeľňu s WC, dve 2-lôžkové izby majú aj vlastnú sprchu. Ďalej sa v zariadení nachádzajú 3 ubytovacie bunky, ktoré pozostávajú z 2 izieb a medzi nimi je situovaná kúpeľňa s WC, umývadlom a sprchou. Pre mobilných klientov sú k dispozícii spoločné WC a pre všetkých spoločná kúpeľňa so sprchami.

V zariadení sociálnych služieb sa podáva jedlo 5 x denne. O to, aby bola strava pestrá a vyvážená v súlade s požiadavkami na zdravú výživu, sa stará lekár spolu s hlavnou sestrou zariadenia.

Spoločenská miestnosť je vybavená televízorom a rádiom, využíva sa na voľnočasové aktivity klientov. Počas celého roka otcovia františkáni poskytujú obyvateľom, ale i pracovníkom zariadenia sociálnych služieb duchovnú službu.

 
 
Copyright © 2007-2016 SVETLO n.o.